Nhà nông chơi công nghệ cao...

Nhà nông chơi công nghệ cao...

Đến nay đã có 8 ngân hàng thương mại cam kết dành nguồn vốn khoảng 135.000 tỷ đồng để cho vay các dự án công nghệ cao trong nông nghiệp có hiệu quả.

Hiệu quả tín dụng ưu đãi ở Tây Nguyên

Hiệu quả tín dụng ưu đãi ở Tây Nguyên

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển vùng Tây Nguyên của Đảng và Chính phủ để tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các ...

Vốn ngân hàng “nở hoa” trên biển

Vốn ngân hàng “nở hoa” trên biển

Với sự tiếp sức của đồng vốn Agribank, ngư dân mạnh dạn vươn khơi bám biển, yên tâm làm ăn phát triển ngành nghề và cải thiện, nâng cao đời sống.

Tiếp sức cho chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp sức cho chương trình mục tiêu quốc gia

Trên 20 chương trình tín dụng chính sách được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã triển khai cho nhiều đối tượng vay vốn với mục tiêu đa dạng, tạo nên bước đột phá ...

Agribank Sơn La: Ngân hàng trong ô tô...

Agribank Sơn La: Ngân hàng trong ô tô...

Điểm giao dịch lưu động là một trong các giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho cả Agribank và khách hàng, đặc biệt là đối tượng khách hàng thuộc vùng sâu, vùng xa.