Đồng hành cùng nông dân thời hội nhập

Đồng hành cùng nông dân thời hội nhập

Agribank mong muốn những bất cập của nền nông nghiệp, những trăn trở của người nông dân sớm được tháo gỡ, cùng vì mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam phát triển ...

Áp lực thu nợ tàu “sáu bảy”

Áp lực thu nợ tàu “sáu bảy”

Thời gian ký kết hợp đồng tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo quy định tại Nghị định 67 (NĐ 67) đã được thực hiện đến hết ngày 31/12/2017. Đến cuối năm 2017, ...

Linh hoạt đổi nợ cho vay tàu cá

Linh hoạt đổi nợ cho vay tàu cá

Một trong những điểm mới được bổ sung trong Thông tư 12/2018 là quy định cho phép các NHTM được thực hiện chuyển đổi chủ tàu trong trường hợp chủ tàu (cũ) không còn khả ...

Mở van vốn hỗ trợ hợp tác xã

Mở van vốn hỗ trợ hợp tác xã

Cần có sự thay đổi trong cơ chế hỗ trợ vốn cho các HTX theo hướng quy định mở và rõ ràng hơn. Chẳng hạn, bổ sung việc cho vay các thành viên của HTX, ...

Khi ba 'nhà' bắt tay

Khi ba 'nhà' bắt tay

Thành công từ hợp tác 3N xuất phát từ việc cán bộ Agribank luôn bám sát chủ trương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Những bước đi ban đầu vững vàng

Những bước đi ban đầu vững vàng

Việc ban hành các chương trình, cơ chế, chính sách kịp thời đã giúp cho người dân, doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ ...

Vẫn thiếu các đột phá

Vẫn thiếu các đột phá

Sau 5 năm thực hiện Đề án TCC ngành nông nghiệp, những kết quả đạt được mới chỉ là bề nổi.

Tiếp sức để thoát nghèo ở Hà Tĩnh

Tiếp sức để thoát nghèo ở Hà Tĩnh

Những đồng vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP), chi nhánh Hà Tĩnh, đang ngày đêm âm thầm góp sức vào việc xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát ...