Tập huấn kiến thức BHXH, BHYT cho phóng viên báo chí

(TBTCO) - Các cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện tốt việc tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.
bhxh
Phó Tổng giám đốc BHXHVN Đào Việt Ánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H

Từ ngày 16 đến 18/5, tại Bình Định, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc BHXHVN cho biết, chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (ASXH). Thời gian qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện tốt vai trò là “cầu nối”, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT vào cuộc sống; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách ASXH.

Định hướng công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT năm 2018, lãnh đạo BHXHVN nhận định, năm 2018, cùng với việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà nghị quyết đã đề ra vào năm 2020.

Cùng với đó, việc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII vừa thông qua Đề án cải cách tiền lương và chính sách BHXH cũng sẽ đặt ra những nhiệm vụ quan trọng mới, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị. Trong đó, ngành BHXHVN với vai trò là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp  luật BHXH, BHYT cũng cần có những đổi mới, nỗ lực, bứt phá.

Theo báo cáo của BHXHVN, hiện số người tham gia BHYT đã tăng mạnh đạt trên 86% dân số cả nước, tương ứng với trên 81 triệu người tham gia, vượt 04% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Bên cạnh đó, những đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), với việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành hệ thống CNTT, Trung tâm dịch vụ khách hàng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến… đã giúp BHXH cắt giảm chỉ còn 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT vào cuối năm 2017, góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Với kết quả đó, “Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT – TT Việt Nam năm 2017” (Vietnam ICT Index 2017) của Bộ TT- TT đã đánh giá BHXHVN là cơ quan khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và xếp hạng 2 trong “Bảng xếp hạng chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công”.

H.M
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn