Tiếp sức cho chương trình mục tiêu quốc gia

.

Giúp giảm nghèo bền vững

Với mạng lưới hoạt động trải khắp đến tất cả các xã, với 63 chi nhánh tỉnh, 629 phòng giao dịch huyện, gần 11.000 Điểm giao dịch xã và gần 200.000 Tổ tiết kiệm và vay vốn; NHCSXH đã đồng hành và giúp sức cho hàng triệu hộ vay vốn sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cán bộ NHCSXH phục vụ khách hàng ở vùng sâu, vùng xa

Đơn cử như tại tỉnh miền núi Sơn La, tính riêng trong 3 năm qua, NHCSXH Sơn La đã chuyển tải 2.427 tỷ đồng cho 114.152 hộ dân vay xây dựng nông thôn mới (trên địa bàn các xã) trong tỉnh nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao đời sống, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư.

Chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã đặt ra từng mục tiêu cụ thể. Thứ nhất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1%-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, để phấn đấu đạt mục tiêu này, năm 2017, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đầu tư đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại 100% các xã, phường trên toàn quốc và giúp gần 400.000 hộ vượt ngưỡng nghèo.

Thứ hai, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015. Cùng đồng hành với mục tiêu này, các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đã thu hút và tạo việc làm cho trên 204.000 lao động, giúp gần 400.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trên 65.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm.

Thứ ba, cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thuỷ lợi nhỏ, nước sinh hoạt, NHCSXH có chương trình cho vay để xây dựng nhà ở, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Trong năm 2017, vốn tín dụng chính sách hỗ trợ xây dựng gần 46.000 căn nhà ở cho hộ nghèo và hộ dân vùng ĐBSCL.

Riêng tại địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, doanh số cho vay đến hết 2017 đạt 4.265 tỷ đồng/148.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 14.125 tỷ đồng/545 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình quân huyện nghèo là 221 tỷ đồng.

Tín dụng ưu đãi giúp giảm nghèo và hoàn thiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, có 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới được xây dựng tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp người dân các xã đang xây dựng nông thôn mới, đạt một số tiêu chí như: Thu hút và tạo việc làm cho trên 204.000 lao động, giúp gần 4.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Giúp gần 65.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; Góp phần xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn. Hỗ trợ xây dựng gần 46.000 căn nhà ở cho hộ nghèo và hộ dân vùng ĐBSCL…

NHCSXH coi việc tăng cường nguồn vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ, hộ nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ hàng đầu tại các xã đang xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, tổng doanh số cho vay cho các xã này đạt gần 34.000 tỷ đồng, chiếm trên 61% tổng doanh số cho vay của NHCSXH; tổng dư nợ các xã nông thôn mới đạt 108.815 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63,3% tổng dư nợ.

Với số vốn tín dụng chính sách trên, năm 2017, tại các xã nông thôn mới đã có trên 1,3 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ, tạo việc làm cho gần 80.000 lao động, trong đó có trên 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 37.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng trên 514.000 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 25.000 căn nhà ở cho hộ nghèo…

Theo định hướng hoạt động những năm tới, NHCSXH sẽ bảo đảm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do ngân hàng cung cấp. Tập trung huy động nguồn lực và tổ chức triển khai cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

Ngoài ra, NHCSXH tiếp tục phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Phối hợp hiệu quả các hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, tiêu thụ sản phẩm...

Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân đều biết, nhân rộng mô hình thoát nghèo gắn kết với cộng đồng dân cư trên địa bàn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ.

Nguồn: thoibaonganhang.vn