TCR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA (mã CK: TCR) như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn