PNJ: Nhắc nhở chậm công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 24

.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhắc nhở chậm công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 24 đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn