Làm rõ quy trình kiểm tra vụ Con Cưng

.

Trước những thông tin trái chiều liên quan đến vụ kiểm tra Công ty CP Con Cưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa quyết định lập Tổ rà soát, đánh giá lại việc chấp hành pháp luật về hoạt động công vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường trong công tác chỉ đạo và kiểm tra Công ty Cổ phần Con Cưng.  

Xử lý nếu có vi phạm công vụ

Đứng đầu tổ rà soát là ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương). Cùng tham gia tổ công tác có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế; đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ và đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường.

15-05-14_1
Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng

Tổ rà soát có nhiệm vụ rà soát, đánh giá lại hoạt động của Tổ công tác triển khai Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 28/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (trong việc phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Tổ công tác có trách nhiệm kiến nghị Bộ trưởng các biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm hoạt động công vụ nếu có và báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra trước ngày 30/8/2018.

Ngoài ra, Tổ công tác “đặc biệt” do ông Lý Quốc Hùng là Tổ trưởng còn có trách nhiệm rà soát, đánh giá việc chấp hành pháp luật về hoạt động công vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường và các cá nhân liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con cưng.  

Bảo vệ người tiêu dùng nhưng không phiền nhiễu doanh nghiệp

Trước đó, Văn phòng Bộ Công Thương đã ra kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty CP Con Cưng trên cơ sở phản ánh của báo chí và khiếu nại của khách hàng về nhãn mác và xuất xứ sản phẩm. Cụ thể Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty CP Con Cưng trong thời gian từ ngày 30/7/2018 đến ngày 10/8/2018.

15-05-14_2
Đầu tháng 7/2018 lực lượng QLTT đã kiểm tra hàng loạt cửa hàng của Con Cưng

Sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo đối với 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Con Cưng. Về cơ bản Con Cưng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy hồ sơ nhập khẩu của Công ty hợp lệ theo các quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, qua việc kiểm tra của các Chi cục QLTT đối với 192 vụ kiểm tra đã phát hiện một số hành vi không chấp hành đúng quy định của pháp luật của Con Cưng cụ thể: Công ty có vi phạm về nhãn hàng hóa; Vi phạm về khuyến mãi và có vi phạm về quy định thương mại điện tử bán hàng www.concung.com.

Đối với các vi phạm hành chính, Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý thị trường và các Chi cục Quản lý thị trường xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với Con Cưng, Bộ Công Thương yêu cầu biện pháp xử lý, khắc phục các vi phạm đã được phát hiện; tiếp tục rà soát việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động kinh doanh. Với các sản phẩm có vi phạm về nhãn mác, yêu cầu Con Cưng khắc phục xong các vi phạm này trước khi đưa vào lưu thông.

Được biết, việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng là công việc quan trọng. Do đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị trong bộ rà soát các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ/thực thi công vụ của cán bộ, công chức lực lượng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Qua đó sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức lực lượng QLTT trong khi thi hành công vụ nếu có.

15-05-14_31
Sản phẩm của nhãn hiệu Con Cưng bị QLTT cho rằng mập mờ nhãn mác và thu hồi hơn 5.000 sản phẩm
ĐỖ HƯNG - VĂN QUÂN (Kiến thức gia đình số 34)
Nguồn: nongnghiep.vn