Tạo thuận lợi tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đensavẳn

.

Hội thảo đã lắng nghe các tư vấn quốc tế của Viện Mê Kông trình bày kết quả ban đầu nghiên cứu về hoạt động tạo thuận lợi nói trên. Theo đó, mục tiêu của nghiên cứu là phân tích sâu về tạo thuận lợi thương mại biên giới đối với các mặt hàng nông sản/vật tư nông nghiệp tại cả 2 phía của khu vực cửa khẩu của 3 cặp tỉnh liền kề, gồm Savannakhẹt và Quảng Trị, Khammouane và Nakhon Phanom, Kayin và Tak; mở rộng ra khu vực biên giới của cặp tỉnh Savanna khẹt và Mukdahan ở quy mô nhỏ.

Kết quả phát hiện chính về những thách thức/rào cản được tổng hợp theo 5 chủ điểm, gồm: khối lượng thương mại hàng nông sản; các biện pháp phi thuế quan; hợp tác kinh doanh qua biên giới; thủ tục thông quan và cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải.

Theo đó, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất cao về các chủ đề, các kế hoạch hành động do các tư vấn quốc tế của Viện Mê Kông đề xuất. Trong đó, tập trung xây dựng các tiêu chuẩn chung để đảm bảo sự minh bạch về thủ tục và các loại phí. Cẩm nang hướng dẫn cụ thể từng nước về thuế sản xuất nông nghiệp cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Cẩm nang hướng dẫn song phương về đầu tư kinh doanh qua biên giới.

LÂM QUANG HUY
Nguồn: nongnghiep.vn