Đầu tư Thành Thành Công đăng ký mua 16 triệu cổ phiếu SBT

.

CTCP Đầu tư Thành Thành Công vừa thông báo đăng ký mua 16 triệu cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công Biên Hòa. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/8 đến 20/9/2018.

Hiện tại Đầu tư Thành Thành Công sở hữu hơn 107,51 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,7%). Nếu giao dịch thành công Đầu tư Thành Thành Công sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Thành Thành Công Biên Hòa lên 24,93%. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Cổ phiếu SBT vừa có giai đoạn phục hồi sau thời gian giảm sâu, hiện giao dịch ở mức giá 18.700 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này Đầu tư Thành Thành Công sẽ chi khoảng 300 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu SBT mong muốn.

Lần gần đây nhất, trong tháng 12/2017 Đầu tư Thành Thành Công đã mua 10 triệu cổ phiếu SBT.

T.H

Từ Khóa:
        đầu tư thành thành công, giao dịch dự kiến thực hiện, đăng ký mua 16 triệu cổ, thành thành công biên hòa, thành thành công sẽ, triệu cổ phiếu sbt, nếu giao dịch thành, sở hữu tại, mức giá, sẽ nâng
Nguồn: tapchicongthuong.vn