Chính phủ chỉ đạo chống đầu cơ, tích trữ, tăng giá cát sỏi

.

Văn phòng Chính phủ cho hay, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi.

Mặc dù vậy, giá cát xây dựng có sự biến động lớn đã ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói. Nguyên nhân của sự biến động là do một số địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn đầu cơ, tích trữ cát xây dựng trái phép, chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý khai thác sử dụng cát và tài nguyên, hay do số lượng và trữ lượng các mỏ cát dần cạn kiệt, một số địa phương không có nguồn cát tại chỗ dù có nhu cầu sử dụng cát lớn...

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng hồi tháng 7/2017 đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi nhằm sử dụng tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình.

giá cát xây dựng
Giá cát biến động lớn gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư

Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý nhu cầu sử dụng, khai thác, vận chuyển cát sỏi làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp tại các địa phương; thường xuyên nắm thông tin về nguồn cung, giá cả để ngăn chặn tình trạng tích trữ, đầu cơ tăng giá.

Đối với Hà Nội, Tp.HCM và những địa phương có nhu cầu sử dụng cát lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu tổng hợp nhu cầu cụ thể, lập quy hoạch và kế hoạch cung ứng để chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương tiến tới không sử dụng cát tự nhiên để san lấp mà thay thế bằng cát nhân tạo.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN ban hành "Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp" trong quý I/2018. Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để san lấp và làm vật liệu xây dựng; hoàn thiện tiêu chuẩn để sử dụng cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng.

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT dự báo tình hình bồi lắng cát tại các con sông, cửa sông, luồng lạch, cửa biển, đưa ra giải pháp quản lý và khai thác cát, sỏi không làm sạt lở bờ sông, bờ biển.

Về việc giá cát biến động ảnh hưởng đến các hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, KH&ĐT và các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá về khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ rà soát, tính toán cân đối cung cầu cát sỏi để san lấp; tăng cường quản lý hoạt động khai thác và tiêu thụ cát xây dựng tại địa phương.

Nguồn: batdongsan.com.vn