Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam nâng cấp hệ thống thông tin về đầu tư

.

Lễ ký kết biên bản thảo luận dự án “Nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” chiều 3/5

Chủ trì lễ ký biên bản thảo luận là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng và ông Kim Jinoh, Giám đốc KOICA Việt Nam.

Theo biên bản thảo luận này, tổng vốn đầu tư dự án là 6,2 triệu USD, trong đó Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ 5,5 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án “Nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” dự kiến triển khai trong 4 năm, từ 2018 đến 2021.

Đây là dự án quan trọng nhằm tăng cường năng lực cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thu thập, quản lý, phân tích cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nhà đầu tư.

Hệ thống cũng sẽ triển khai nền tảng hệ thống thông tin tích hợp với các hệ thống thông tin quốc gia khác, nhằm mục đích khai thác thông tin và xử lý, phân tích cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả và chính xác nhất, đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng sử dụng.

Hai bên cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam nói chung và đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam nói riêng. Hiện Hàn Quốc đang dẫn đầu trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam với hơn 6.800 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký vượt 59 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm 2018, có khoảng 420 dự án đầu tư mới và mở rộng cac doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký đạt trên 2,3 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong những năm qua, khu vực đầu tư nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam thu hút được 25.524 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 320 tỷ USD.
Thục Anh
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn